Top

SCENA

Pot do zdrave hrbtenice

27.8. – 1.9.

Delavnica ZDRAVA HRBTENICA

5Move /Reconnect:
ūüēė27.10.2018 od 9-12h
ūüóļ Koprska ulica 52 Ljubljana
ūüď© 5move.ljubljana@gmail.com
ūüŹ∑ 35‚ā¨
_________________________
Opis: AEQ metoda¬ģ
‚≠ēUńćili se bomo AEQ gibe za izboljŇ°anje obńćutka, nadzora, urejenosti in uńćinkovitosti gibanja in nadzora nad miŇ°icami.
‚≠ēosnove senzorno-motorne amnezije ter somatske odzive na stres in poŇ°kodbe.
‚≠ēnauńćil vas bom osnovne principe AEQ metode¬ģ s pomońćjo katerih si boste znali pomagati pri spreminjanju senzorno motornih vzorcev, ki povzrońćajo kronińćne boleńćine, gibalne omejitve ter zmanjŇ°ujejo kvaliteto Ňĺivljenja.
‚≠ēV veliko pomońć vam bom pri vseh stanjih, kjer ńćutimo, da imamo teŇĺave zaradi zakrńćenih, prekratkih, napetih miŇ°icah, ki jih tudi z najveńćjo pozornostjo in Ňĺeljo ne moremo sprostiti.
‚≠ēZ uńćenjem pomagam tudi takrat , ko imate obńćutek, da telo ne ńćutite, nadzirate in imate odtujenosti, nemońći nad trenutnim stanjem.
‚≠ēZ uńćenjem izboljŇ°ate nadzor nad miŇ°icami in poveńćate uńćinkovitost gibanja, pomaga odpraviti ponavljajońće se poŇ°kodbe zaradi obremenitev prisilne drŇĺe pri delu ali velike kolińćine ponavljajońćih se gibov pri Ň°portu.
‚≠ē Z uńćenjem principov AEQ metode¬ģ in AEQ vaj omogońćite odpravo sledeńćih kronińćnih boleńćin in teŇĺav:
-boleńćine v hrbtu
-boleńćine v vratu
-iŇ°ijas
-teniŇ°ki komolec
-karpalni kanal
-boleńćine v kolenu
-petni trn
-hiperlordoza
-hiperkifoza
-sindrom piriformis
-torakalni sindrom
-zamrznjena rama
-glavobol
-plitko dihanje
-migrene
-tendinitis
-miŇ°ińáni krńći
-boleńćine v sklepih
-kronińćna utrujenost
-mravljinńćenje v dlaneh in prstih rok.

ūüď©Prijavo poŇ°ljite na mail, kjer dobite dodaten opis in ostale pomembne informacije o delavnici.
5move.ljubljana@gmail.com